επιφημίζω

ἐπιφημίζω (AM)
μσν.
επευφημώ, ζητωκραυγάζω
2. διαδίδω φήμες
3. ανακηρύσσω με βοή
αρχ.
1. προφέρω δυσοίωνες λέξεις για το μέλλον, προφητεύω κακά («ἰόντος αὐτοῡ ἐπὶ τὴν πεντηκόντερον ἐπεφημίζετο», Ηρόδ.)
2. υπόσχομαι, δίνω τον λόγο μου («κείνω παῑδ’ ἐπεφήμισα... ἐκδώσειν», Ευρ.)
3. (με αιτ. προσ. και δοτ. πράγμ.) αποδίδω σε κάποιον την αιτία, ονομάζω κάποιον, κυρίως θεό, πρωταίτιο για κάτι («α. «ἐκάστη μοίρα θεὸν ἢ θεῶν παῑδα ἐπιφημίσαντες», Πλάτ.
β. «θεοῑς... παῑδες ἐπεφημίσθηκαν», Δίων Κάσσ.)
4. δίνω σε κάποιον όνομα παρανόμι
5. (με επεξηγηματικό απρμφ.) προσδιορίζω («τὴν μὲν ἔξω φορὰν ἐπεφήμισεν εἶναι τῆς ταὐτοῡ φύσεως», Πλάτ.)
6. (με αιτ. και απρμφ.) ισχυρίζομαι, δηλώνω, αναφέρω («πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμισεν αὐτῷ δηλοῡν [τὴν ἔλαφον]», Πλούτ.)
7. (στους πεζογράφους) αφιερώνω σε έναν θεό («τοὺς γενομένους τότε παῑδας Ἄρεως ἐπεφήμισαν», Στράβ.).
[ΕΤΥΜΟΛ. < επί + φημίζω (< φήμη < φημί «λέγω»)].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ἐπιφημίζετε — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres imperat act 2nd pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 2nd pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres imperat act 2nd pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημίσῃ — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor subj mid 2nd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor subj act 3rd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event fut ind mid 2nd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor subj mid… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημιζομένων — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp fem gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp masc/neut gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp fem gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημιζόμενον — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp masc acc sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp neut nom/voc/acc sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part mp masc acc sg ἐπιφημίζω utter words ominous of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημιζόντων — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act masc/neut gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres imperat act 3rd pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act masc/neut gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημισάντων — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor part act masc/neut gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor imperat act 3rd pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event aor part act masc/neut gen pl ἐπιφημίζω utter words ominous of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημίζει — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind mp 2nd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 3rd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind mp 2nd sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 3rd …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημίζομεν — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 1st pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 1st pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event imperf ind act 1st pl (homeric ionic) ἐπιφημίζω utter words ominous of the… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημίζοντα — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act masc acc sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act neut nom/voc/acc pl ἐπιφημίζω utter words… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἐπιφημίζοντι — ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act masc/neut dat sg ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres ind act 3rd pl (doric) ἐπιφημίζω utter words ominous of the event pres part act masc/neut dat sg ἐπιφημίζω utter words… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.